Kontakt

 

Bernd Schlockermann
Bernd Schlockermann
Vorstand
Fon: 02 51. 8 99 66 – 0
Fax: 02 51. 8 99 66 – 44
bernd.schlockermann [at] facility-care.com

 

 

Jörg Könning
Jörg Könning
Prokurist
Projektverantwortung: FM Beratung
Fon: 02 51. 8 99 66 – 12
Fax: 02 51. 8 99 66 – 66
joerg.koenning [at] facility-care.com

 

 

Nathalie Bruns
Nathalie Bruns
Projektverantwortung: FM Beratung, Qualitätsmanagement
Fon: 02 51. 8 99 66 – 15
Fax: 02 51. 8 99 66 – 66
nathalie.bruns [at] facility-care.com

 

 

Frauke Gövert
Frauke Gövert
Projektverantwortung: Marketing, Seminare, FM Beratung
Fon: 02 51. 8 99 66 – 23
Fax: 02 51. 8 99 66 – 66
frauke.goevert [at] facility-care.com

 

 

Jana Dornbusch
Jana Dornbusch
Projektverantwortung: FM Beratung, www.fm-care.com
Fon: 02 51. 8 99 66 – 13
Fax: 02 51. 8 99 66 – 66
jana.dornbusch[at] facility-care.com

 

 

Michael Jochmann
Michael Jochmann
Projektverantwortung: CAFM Beratung, www.fm-care.com
Fon: 02 51. 8 99 66 – 27
Fax: 02 51. 8 99 66 – 66
michael.jochmann [at] facility-care.com

 

 

Jens Knirr
Jens Knirr
Projektverantwortung: Dienstleistungssteuerung, Buchhaltung
Fon: 02 51. 8 99 66 – 16
Fax: 02 51. 8 99 66 – 66
jens.knirr [at] facility-care.com

 

 

Clarissa Edeler
Clarissa Edeler
Projektverantwortung: Dienstleistungssteuerung
Fon: 02 51. 8 99 66 – 24
Fax: 02 51. 8 99 66 – 66
clarissa.edeler [at] facility-care.com

 

 

Andreas Krämer
Andreas Krämer
Projektverantwortung: Dienstleistungssteuerung
Fon: 02 51. 8 99 66 – 14
Fax: 02 51. 8 99 66 – 15
andreas.kraemer [at] facility-care.com

 

 

Christian Schüler
Christian Schüler
Projektverantwortung: Entwicklung www.fm-care.com
Fon: 02 51. 8 99 66 – 0
Fax: 02 51. 8 99 66 – 66
christian.schueler [at] facility-care.com